Programa d'incorporació progressiva al valència

Cursos 
Anglés
Atenció Educativa
Biologia i Geologia
C.Socials Geografia i Història
Castellà:Llengua i Literatura
Educació Eticocívica
Educació Física
Educació Plàstica i Visual
Francès(segon idioma)
Informàtica
Llatí
Matemàtiques A
Música
Religió
Treball Monogràf.Investigació
Valencià:Llengua i Literatura